Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Küszöb nélkül

Installációk
helyspecifikus videóinstalláció, 2015
vegyes technika

Diplomamunkám egy helyspecifikus installáció, mely egy létező ajtót tükröz meg: a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik szobrász műtermébe lépve, egy 10x10x10 méteres tér közepére komponáltam. Az ajtó két, formailag azonos oldalán egy-egy szárny nyitva, az ajtónyílások pedig vetítővászonként funkcionálnak. A fogadó oldalon egy kamera és egy projektor alkotta zárt lánc segítségével a vetítés visszatükrözi a terembe lépőket, valós időben. Az ajtót körbejárva kiderül, hogy a hátsó nézete is ugyanígy lett kialakítva, itt azonban a vetítés egy korábban ebből a térből felvett videót sugároz: ugyanazt a teret jeleníti meg, amit akkor látnánk, ha az igazi ajtón keresztülnéznénk, azonban egy másik, már elmúlt idősíkban. Így egymással párhuzamosan, ugyanahhoz a térhez tartozó, de időben egymástól eltérő idősíkok jelennek meg a többszörösen tükrözött téri elemeken.

Címe Küszöb nélkül, mely elnevezés egyfajta határ nélküliségre utal. A videók vetítése közben az idősíkok egymásba mosódnak a térben (elménkben), de az alap téri helyzet is többszörösen megtörik, a tér-idő dimenziók összekuszálódnak. A többszörös téri tükrözéssel, illetve az egymástól különböző logikai egységekben megnyilvánuló idősíkok egyidejű megjelenítésével a teret és időt egymásba olvasztó rendszert állítottam fel, mely rendszerbe fizikailag belépve a néző felülírhatja alap érzékelési szokásait: szimbolikusan átlép egy olyan virtuális küszöbön, mely az egymástól szeparált, lineáris létezés, illetve az egymás mellett létező, permanens tér-idő megélése közt húzódik.