Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Időjárás

Installációk

helyspecifikus videóinstalláció, Műcsarnok, 2016

A Műcsarnok Képek és pixelek – Fotóművészet és azon túl c. kiállítására lehetőséget kaptam, hogy elkészítsek egy új, helyspecifikus videót.

A befedett ablakra vetített képen két jelenség tűnik fel egymással párhuzamosan (loopolva): egy pirkadat és egy alkonyat folyamata. E két idősík pontosan ahhoz a térhez, látványhoz tartozik, amit a befedetlen ablakon keresztül is láthatna a néző, csak a jelenhez képest eltérő, egymással pedig ellentétes időbeliségben.

A videóinstalláció a létidőre irányítja rá a figyelmet, mely független a történelmi idő kronologikus rendjétől, a munka-idő vagy a verseny-idő egymást szaporázó egységeitől, a gazdasági növekedést, az anyagi javak gyarapodását célzó, profit diktálta gyorsaságtól. Az alapjáraton lineárisként megélt idő dimenzióját önmagát megismételve, párhuzamosan ábrázolva az alternatív (permanens) időérzékelés kerül előtérbe, mely rendszerben a változások egymásutánisága, a tiszavirág-életű pulzálások jelentőségüket vesztik.