Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Térfél – egyetemi kurzus beszámoló kiállítása

Együttműködések

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 2017-18-as tanévben dr. habil Sass Valéria DLA témavezetőmmel elindítottunk egy interdiszciplináris, az egyetem összes tanszéke számára nyitott kurzust a Szobrász tanszéken. A munkát a Jovánovics György szobrászművész, nyugalmazott egyetemi tanár által alapított és tanított, A Szobrászat szabad szellemisége megnevezésű tantárgy kurzusaként folytattuk és a ’60-as évek környékén a művészetben bekövetkezett térszemléleti és térábrázolási változásokat hivatott szemléltetni és gyakorlatban megtapasztaltatni a művész hallgatókkal. Elméletben és gyakorlatban is érintettük a mű és az alkotó autonómiájának kérdését, a néző és a mű (befogadásának) megváltozott viszonyát, a szobrászat területén bekövetkezett változásokat, a kiterjesztett tér, a helyspecifikus installáció és az environment kérdéskörét. Az elméleti képzéssel párhuzamosan nagy hangsúlyt kapott az alkotói gyakorlat, a valós művészi pálya helyzeteire való felkészítés. Ennek folyamán a diákok egy komplex kiállítási gyakorlat keretében, egymással együttműködve valósították meg alkotói elképzeléseiket, melyeket egy nyilvános kiállítás keretében mutathattak meg az édeklődőknek. 

A tantárgy hiánypótlónak számít a Magyar Képzőművészeti Egyetemen atekintetben, hogy megteremtettük a körülményeket egy választható tantárgy formájában a szakok közötti együttműködésre. Projektalapú munkára adtunk terepet csoportos kiállításra történő készülés formájában, melyhez galériában biztosítottunk helyszínt. A munkamenetbe prezentációs gyakorlatokat is beépítettünk, (előadás tartása, videóinterjú); illetve egy rövid elméleti anyagot is átfutottunk, áttekintettünk azért, hogy a diákok ismeretei egy szintre kerüljenek a térbeli műfajok történelmi átalakulása területén.

 

 

A beszámoló kiállítás koncepciója:

A Térfél című hallgatói kiállítás egy speciális, performatív eseménysorozat, mely egymással párhuzamosan, két helyszínen zajlik: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Feszty nagytermében és a MAMŰ Pincében. A kiállítóterekben olyan szobrokat, installációkat, vetítéseket és performanszokat láthat a közönség, melyek kifejezetten az adott térre és helyzetre lettek hangolva. A kiállítást egy előre meghatározott forgatókönyv szerint lehet bejárni: a kiállított művek a Feszty nagyteremből indítják útjára a nézőt és fantáziáját, gondolatait, amit azonban csak a MAMŰ Pincében látottak alapján tud majd egymás mellé rakni és értelmezni. A művek egy része két félre oszlik és csak a két kiállító tér egymás után történő befogadása után válnak komplex egésszé.

Mi történik, ha egy olyan rendszerben találjuk magunkat, ami hiányos körülöttünk, nem képes kerek egészt alkotni, de a hiányt betöltő és feloldó információkat módunkban áll megszerezni? Mekkora erőfeszítést vagyunk hajlandók tenni annak érdekében, hogy minden a helyére kerüljön és kiegészüljön? A kiállítás bejárási alkalmain egy speciális játékra invitáljuk a nézőt, melyben a megfigyelés, megjegyzés, emlékezés és felidézés lesz a fókuszban.

Kiállító hallgatók:

COMBARRO Petra Inez, DOMOKOS Ágnes, DRABIK Tamás, ÉLIÁS Ádám, FARKAS Lucián, GYUK Krisztina, KARL Fruzsina, KÁRMÁN Dániel, KRAUSZ Dániel Csaba, MAGYARI Zsuzsa, MIKUS Áron, NAGY Gergő, PÁL Bella, SOLTI András, SÜTTŐ Anikó, SZILÁK Andrea, TARCSI Ádám