Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Parallel Hungary – kiállítás

Együttműködések

A Párhuzamos Magyarország // Paralell Hungary a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában tanuló Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas hallgatók csoportos projektje, mely 2020. január 31 – február 14. között volt látogatható a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

Az ösztöndíjjal 4 évig Magyarországon élő, tanuló és alkotó művészek a világ számos pontjáról érkeztek hozzánk, Dél-Amerikától a Távolkeletig. Az Európán kívülről érkező művészhallgatók helyzetükből adódóan olyan kulturális, társadalmi, vagy politikai tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy olyan parallel világokra látnak rá, mely a magyar polgárok számára nem feltétlenül érzékelhető, vagy ismert. Az doktori hallgatók saját hátterükből dolgozzák fel azokat a kulturális, társadalmi különbségeket, melyet ez a kritikai perspektíva tesz láthatóvá. Olyan játékos, több értelmezési síkon is működő művek kerülnek kiállításra, melyek nyomán a bemutatott kultúrák egymás kölcsönös értelmezői lehetőségeit nyitják meg. A saját idegenségének tapasztalata, illetve a kulturális identitásra való reflexió azért kap hangsúlyos szerepet, mert ez az a tapasztalat, mellyel alapvetően szemben találták magukat az első időszakban. Az egyes művek mind más és más szempontból mutatják meg a kulturális idegenség tapasztalatát, az eltérő szempontok összessége pedig olyan játékteret nyit meg, amely alapján a különböző kultúrákból érkezők látás-, és gondolkodásmódja is másként mutatkozik meg.

A kiállítás kérdésfelvetése, hogy a tér, azaz a lokalitás, helyhez kötöttség és az identitás milyen kapcsolatban vannak egymással, mit jelent egy adott térben otthon lenni, hogyan konstruálja az adott hely az egyes egyén identitását (Castells), milyen társadalmi kötelékeket hoz létre, mit jelent az ebből való kiszakadás, érvényes-e az elmúlt években felkapott „egyetemes otthontalanság” gondolata, a nomád létmód egyetemességének tételezése (Demos).

>< 

Kurátorok: dr. habil. Varga Tünde PhD, egyetemi docens és Koller Margit, képzőművész, doktorandusz

Kiállító művészek: Tarek Arabi & Hanan Saif (SY), Cecília Bandeira (BRA), Manuel F Contreras (CO), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN), Volkan Mengi (TR), Tra Nguyen (VN)