Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Kiállítás: Parallel Hungary

Hírek

Parallel Hungary // Párhuzamos Magyarország címen kiállítást szervezünk Varga Tünde esztétával külföldi művészeknek, akik 4 évig itt tanulnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában. A kiállítás januás 30-án nyílik.

Facebook: https://www.facebook.com/parallelhungary/

Sajtóanyag:

A Párhuzamos Magyarország // Paralell Hungary a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában tanuló Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas hallgatóinak csoportos projektje. Az ösztöndíjjal 4 évig Magyarországon élő, tanuló és alkotó művészek a világ számos különböző pontjáról érkeztek hozzánk, Dél-Amerikától a Távolkeletig.

Az doktori hallgatók műveikben saját kulturális hátterükből kiindulva mutatnak fel kulturális, társadalmi különbségeket, amit idegenségük kritikai perspektívája tesz látatóvá. Olyan játékos, több értelmezési síkon is működő művek kerülnek kiállításra, melyek nyomán a bemutatott kultúrák egymást kölcsönös értelmezői lehetőségeit nyitják meg. A saját idegenségének tapasztalata, illetve kulturális identitásra való reflexió azért kap hangsúlyos szerepet, mert ez az a tapasztalat, mellyel alapvetően szembe találták magukat az első időszakban. Az egyes művek mind más és más szempontból mutatják meg a kulturális idegenség tapasztalatát, az eltérő szempontok összessége pedig olyan játékteret nyit meg, amely alapján a különböző kultúrákból érkezők látás-, és gondolkodásmódja is másként mutatkozik meg.

A kiállítás kérdésfelvetése, hogy a tér, azaz a lokalitás, helyhez kötöttség és az identitás milyen kapcsolatban vannak egymással, mit jelent egy adott térben otthon lenni, hogyan konstruálja az adott hely az egyes egyén identitását (Castells), milyen társadalmi kötelékeket hoz létre, mit jelent az ebből való kiszakadás, érvényes-e az elmúlt években felkapott „egyetemes otthontalanság” gondolata, a nomád létmód egyetemességének tételezése (Demos).

Kurátorok: dr. habil. Varga Tünde PhD, egyetemi docens és Koller Margit, képzőművész, doktorandusz

Kiállító művészek:

Tarek Arabi & Hanan Saif (SY), Cecília Bandeira (BRA), Manuel F Conreras (CO), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN), Volkan Mengi (TR), Tra Nguyen (VN)

Megnyitó: 2020. január 30., 18.00

Megnyitó performansz: Zahra Fuladvand

A kiállítás megtekinthető: 2020. január 31. 18.00 óra – február 14., minden hétköznap 10.00-18.00.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula

1062 Budapest, Andrássy út 69-71.