Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Hiba történt – egyetemi kurzus beszámoló kiállítása

Együttműködések

Hiba történt: az entitás nem rendelkezik a megfelelő attribútummal

Második éve folyik közös munka a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, különböző szakos hallgatók között a Szobrászat szabad szellemiség című kurzuson (2017/18-as projekt itt), melynek beszámoló kiállítása a MAMŰ Galériában került megrendezésre 2019 márciusában.

A kiállítást megnyitotta: Szabó Ádám

Sajtó: Barton Balassa: Hibaprojekt, Apokrif online

A 2019-es évben festő és szobrász szakos hallgatók dolgoztak együtt, illetve egy képzőművészet-elmélet szakos hallgatót is bevontunk a közös munkába. A kurzus tananyaga és felépítése számos átalakításon ment át a 2017/18-as tanévhez képest, és újra bebizonyítva éreztük hasznosságát és hiánypótló jellegét az egyetemen folyó munkában. A diákoknak egy általam összerakott elméleti felvezető előadássorozat után prezentációs gyakorlaton kellett kipróbálniuk magukat, majd egymás munkáit ilyen módon megismerve elindult az ötletelés a közös kiállításra. Helyszínbejárás és közös konzultációk után installálási gyakorlat következett, majd a kiállítást közösen dokumentáltuk, és a fenti cikk is megírásra került.

Koncepció (részlet a sajtóanyagból)

A kurzus témája és egyben az alkotók gondolatait előhívó fogalom a „hiba”. Hiba történt: valami meggátol bennünket egy helyzetben, valami hiányzik ahhoz, hogy kiteljesedjünk, vagy csupán hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy azt eddigi életünk során megszoktuk. Nem tudunk elmozdulni a megoldás felé, és ennek bénító körülményei egyelőre ismeretlenek, megoldásra várnak. Humor, szorongás, egy csipetnyi agresszió és az ezekre reflektáló életfilozófia is ott bujkál az egymással is párbeszédben álló művekben, melyek egy hosszú hónapokon át tartó, közös gondolkodás és alkotói folyamat végeredményeként jöttek létre.

A diákok fejtörést okozó, gyakran interaktív művei erre a szorongató életérzésre nem feltétlenül kínálnak megoldást a látogatóknak, de annál inkább vetnek fel kérdéseket a nézőben, melyek arra inspirálják, hogy saját maga leljen rá a lehetséges elmozdulás irányaira. A diákok kimozdultak saját komfortzónájukból, hogy önként vállalt és kreált, hibás szituációik megjelenítésével próbatételeknek vessék alá a MAMŰ Galériába ellátogató közönséget.