Koller Margit

szobrok, installációk, videók és fotók

Egymás mellett középen – kiállítás

Együttműködések

2015-ben hetedmagammal létrehoztam egy művészcsoportot, melyben nemrég végzett (Magyar Képzőművészeti Egyetem) képzőművészek alkotunk közösen: a 6D csoportot. Az alábbi képeken a bemutatkozó kiállításunk dokumentációja látható, mely a budapesti Omnivore Galériában volt. A kísérleti kiállítás egy sorozat első darabja, melyeket egy közös logikai szál fűz össze: a művek nem autonóm műalkotásokként jelennek meg a térben, hanem reflektálnak egymásra koncepcionálisan és formailag, egy összefüggő enteriőrt alkotva, helyspecifikusan az Omnivore Galériában. 

 

„A 6D csoport bemutatkozó kiállítása újraértelmezi és sarkainál fogva forgatja ki az Omnivore Gallery terét. A galériát egy, a csoport tagjai által létrehozott, egymással szorosan kommunikáló műtárgyakból álló térkonstrukció tölti be. A művek sajátos értelmezési hálót alkotva merzbauként jelennek meg a látogató előtt, a helyszínen építettség és akkumuláció hívószavaira emlékeztetve. A kiállítótér a helyspecifikus installáció következtében látszólag új funkciót nyer.

A 6d csoport environmentként is értelmezhető kiállítása a valós tér elemeinek szótárát felhasználva értelmezi újra a mindennapok és a művészet közti határt. Hardi Ágnes, Győri Blanka és Lipták Ágnes miniatűr világa a szorosabban avagy áttételesen az illúzió, a másik világ és a mindennapi tér közötti átjárhatóság kérdését érinti. A manipulált és megzavart érzékelés térillúziójával játszik Koller Margit és Ilka Rita alkotása, mely munkák értelmezési hálójába szorosan fonódik a Hitter Magdolna és Horváth Csilla által létrehozott kiforgatott tér.” 

/Szilágyi Róza Tekla, Téglásy Lili/

 

 

Fotók: Simon Zsuzsi